መፍረያይነት ልምዓት ሕርሻ ንምርግጋፅ ዝተዋደደ ስራሕ ይጠልብ!

ኣብ ክልልና ንዝመናት ሱር ሰዲዱ ዝፀንሐ ድኽነት ደረጃ ብደረጃ ንምንካይን ዘላቒ ልምዓት ንምርግጋፅን መንግስቲ ንፁር ፖሊስን ስትራተጂ ልምዓት ገፀር ሕረሻ ሓንፂፁ ብዝገበሮም ተከታተልትን ዝተዋደዱን ፃዕርታትን መፍረያይነት ክዓብይ፤ ቕልጡፍን ቐፃልነትን ዘለዎ ቁጠባዊ ምዕባለ ክረጋገፅ፤ ህዝቢ ብቐጥታ ተጠቃሚ ልምዓት ኣብ ርእሲ ምግባሩ ስራሕቲ ልምዓት... read more

20 ግንቦት መሰረት ህንፀት ግድብ ህዳሰን ቀፀልቲ ልምዓታዊን ዲሞክራሲያዊን ዓወታት!

መላእ ህዝብታት ሃገርና ሎሚ ዘመን መበል 20 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቕርን ስምዒትን እንትነክብር ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ስርዓት ደርግ ካብ ሱር መሰረቱ ብምምሓው እዛ ሃገር ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ምምራሕ ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ኣትሒዙ ብመዳይ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝተመዝገቡ... read more

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ

የፕሮጀክቱ ወጭ 3.3 ቢሊዮን ዩሮ ይደርሳል፡፡ ከዚህ ፕሮጀክት ወጭ በተጨማሪ በራሳችን ወጭ ሊሸፈኑ የሚገባቸው በርካታ ተግባራት በመኖራቸው ይህን ወጭ መሸፈን በእጅጉ ይከብደናል፡፡ ይሁንና ኢትዮጵያ ሸክሙን ለማቃለል ከግርጌ ኣገሮች (ስዳንና ግብፅ) ጋር ወጭ መጋራትን በተመለከተ የተካሄደው ውይይት ፍሬ ባለማፍራቱ፣ የ50 ዓመቱ የ... read more

Tekeze

Tekeze dam located in tigrai

20 ግንቦት መሰረት ህንፀት ግድብ ህዳሰን ቀፀልቲ ልምዓታዊን ዲሞክራሲያዊን ዓወታት!

መላእ ህዝብታት ሃገርና ሎሚ ዘመን መበል 20 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቕርን ስምዒትን እንትነክብር ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ስርዓት ደርግ ካብ ሱር መሰረቱ ብምምሓው እዛ ሃገር ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ምምራሕ ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ኣትሒዙ ብመዳይ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝተመዝገቡ ዓወታትን ምዕባለታትን ብምስትምቓር ጥራሕ እንተይኮነስ ብዝለዓለ መስዋእትነትን ተጋድሎን ደቂ ህዝቢ ዝተረኸበ ዓወት ዝያዳ ናብ ዘተኣማምን ዘላቒ ዕብየትን ንምስግጋር ቃልና እነሐድሰላ ዕለት እያ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዘቢ ትግራይ ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ ን17 ዓመታት ዝኣክል መሪርን ከቢድን ዕጥቃዊ ቃልሲ ብምክያድ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ደቂ ህዝቢ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ናብ̉ ዚ ዓወት΄ዚ ክበቅዕ ዝኽኣለ። ብመሪር ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘመፀ እዚ ዓወት ድማ ኣብ ሃገርና ኮነ ክልልና ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰላም ብምዕሳሉ ልምዓት፣ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን እናጐልበተ ብምምፅኡ ተጠቃምነት ኩሉ ክፋል ሕበረተሰብ ዘረጋግፁ ዘይዛሪ ተከታታልነት ዘለዎም ስሉጥ ማሕበበራዊ፣ ቁጠባዊን ፖለቲካውን ምዕባለታትን ለውጥታትን ክምዝገቡ ኪኢሎም΄ዮም።